Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička, 900 89 Častá

tel : + 421 33 649 5182 - 4, fax : + 421 33 640 5130, e-mail: castapapiernicka@nrsr.sk

SK

Konferenčné miestnosti

Charakter a viacúčelovosť zariadenia Častá - Papiernička dáva predpoklady na úspešné organizovanie konferencií, seminárov, prednášok, alebo pracovných stretnutí. K dispozícii je spolu 5 rokovacích priestorov situovaných v hotelovej časti zariadenia.

V blízkosti všetkých konferenčných miestností je priestor na zabezpečenie samostatného cateringu alebo reštauračných služieb v prípade konania viacerých akcií v rovnakom čase.

Samozrejmosťou je ponuka kompletného technického zabezpečenia, ako aj prenájom audiovizuálnej techniky.

Častá papiernička - Veľká konferenčná sála

Konferenčná sála

S kapacitou max. 110 miest je vybavená audiovizuálnou technikou. Jej súčasťou sú aj štyri samostatne zabudované tlmočnícke kabíny pre potreby zabezpečenia podujatí s medzinárodnou účasťou.

Častá papiernička - Rokovacie miestnosti

Rokovacie miestnosti

V priestoroch zariadenia v blízkosti zimnej záhrady sa nachádzajú dve menšie rokovacie miestnosti – zasadačky s kapacitou max. 50 ľudí, vhodné na realizáciu školení, firemných prezentácií, porád alebo workshopov.

Častá papiernička - Salónik

Salónik

Príjemné prostredie vhodné na obchodné rokovania menšieho charakteru poskytuje salónik s kapacitou 8 osôb.

Častá papiernička - Kinosála

Kinosála

V priestoroch zariadenia sa nachádza aj technicky dobre vybavená kinosála s kapacitou 134-160 osôb.

© 2007 NR SR. Všetky práva vyhradené.
 • Aktuálne ponuky

   

   

   

   

   

  " Pred vstupom do zariadenia je potrebné sa vopred telefonicky ohlásiť,
   v prípade naplnenia kapacity nemusí byť vstup umožnený. "


   

   

   

   

   

   

   

   

  "ÚZ ČASTÁ - PAPIERNIČKA NIE JE EKONOMICKÝM SUBJEKTOM,
  VZHĽADOM NA TÚTO SKUTOČNOSŤ
  SI NAŠI HOSTIA NEMôŽU
  UPLATNIŤ PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU"