Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička, 900 89 Častá

tel : + 421 33 649 5182 - 4, fax : + 421 33 640 5130, e-mail: castapapiernicka@nrsr.sk

SK

Mapa okolia

Mapa okolia
© 2007 NR SR. Všetky práva vyhradené.
 • Aktuálne ponuky

   

   

   

   

   

  pred každou návštevou je potrebné sa vopred  informovať   a  telefonicky  ohlásiť na kontaktných číslach !

   

   

   

  Po naplnení  kapacity 

  nemusí  byť  umožnený vstup 

  všetkym  návštevníkom  !